TURNT regler

 • Minimum 15 år gammel
 • Husk eget alkohol. Der sælges ikke alkohol til events.
 • HUSK sygesikring eller anden ID !!!!!! – Ingen gyldig ID – INGEN ADGANG
 • Dørene er åbne fra kl 20:00 – 22:00. Festen slutter kl 02:00
 • Al svindel og fusk med sygesikringsbeviser og andet ID vil blive politianmeldt.
 • Det er forbudt at have fysisk kontakt med personer udenfor hegnet, overtrædelse medfører forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Slag, spark, spyt, bid, provokerende adfærd og lignende på andre gæster og frivillige medfører forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Kast med flasker og lignende medfører forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Deltagelse i slagsmål, moshpit eller lign. medfører forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Trusler / forfølgelse af andre gæster og frivillige medfører forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Ved mistanke om påvirkning af narkotika medfører forældrekontakt, politianmeldelse, hjemsendelse, og karantæne.
 • Hvis du skal besøge en i omklædning, skal du have lov af de voksne.
 • Det er forbudt at fotografere i omklædningsrummene.
 • Hærværk på ting eller ejendom medfører forældrekontakt, bortvisning, karantæne og erstatningskrav.
 • Eventuelle påbud/henvisninger givet af voksne skal efterkommes, ellers forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Er du i tvivl om noget eller har du spørgsmål i øvrigt, så henvend dig til en af de voksne, eller kundeservice på vores facebookside.